ACM ICPC 2012-2013, NEERC, Kazakhstan Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 908, accepted: 205
last success: EKSTU (Kurochkin, Skripnikova, Soltan), B, 4:58:43

Show time

Team A B C D E F G H I J K L = Time Rank

IITU 1 (Bolshakov, Kovalenko, Kutybaev) +1
13:24
+1
51:17
. +3
94:15
+
63:11
+1
54:24
. -2 . +3
191:07
. +
137:13
7 783 1
Kazakh-British TU 1 (Aitbayev, Almakhan, Satylkhanov) +
31:15
+
53:47
. +
112:38
+1
91:38
+
18:40
-7 . . +
126:16
. +4
255:27
7 786 2
Kazakh-British TU 3 (Akhmetzhanov, Orazbayev, Satybaldiyev) +
30:08
+
70:29
+1
291:22
+
87:26
+2
111:31
+
41:31
. . . . . +
200:30
7 890 3
NU 1 (Dikhanov, Kanapin, Zhaxybay) +1
37:36
+
104:35
. +
32:10
+
125:29
+
69:55
. . . -1 . +1
190:17
6 597 4
Kazakh-British TU 7 (Beketayev, Mukhamejanov, Zhunussova) +
33:53
+
71:36
. +
166:24
+2
190:14
+1
84:54
. . . +4
235:49
. . 6 919 5
Kazakh-British TU 2 (Dyussenaliyev, Ibraimov, Mussayev) +
25:20
+1
80:22
. +
88:39
+3
187:30
+2
132:29
. . . +1
267:32
. -5 6 919 5
Kazakh-British TU 9 (Attapkhanov, Rakhmet, Tishin) +
27:00
+
73:17
. +
251:26
+1
150:03
+2
99:30
. . . +1
295:28
. . 6 975 7
Kazakh NU 3 (Berdibekov, Dautalinov, Kovalev) +2
23:22
+
73:34
. +
97:36
+6
133:58
+3
56:03
. -8 . +7
236:34
. . 6 978 8
Kazakh NU 7 (Isabaev, Kapezov, Turar) +
27:32
+
111:33
. +
63:53
+1
156:46
+2
140:45
. . . . . . 5 557 9
Kazakh-British TU 4 (Duisenbayev, Sultanov, Utemuratov) +
33:24
+
81:11
. +
195:54
+
145:54
+
110:22
. . . -5 . . 5 564 10
Kazakh-British TU 13 (Omarov, Yerezhepov, Yermakhanov) +
25:46
+
57:26
. +
226:25
+
153:34
+1
128:55
. . . . . . 5 609 11
IITU 2 (Dushayev, Mukhit, Yersin) +
22:00
+1
222:38
. +
103:38
+
154:45
+3
111:57
. . . -1 . . 5 692 12
IITU 3 (Abuov, Maksut, Zhumazhanov) +
36:07
+
86:08
. +
211:29
+
177:53
+2
154:34
. . . . . . 5 704 13
IITU 5 (Chzhen, Mukashev, Seitkozhaev) +4
72:59
+
103:47
. +
186:11
+
151:03
+8
139:01
. . . . . -4 5 891 14
SDU 2 (Maksotov, Tulegenov, Yersultan) +
26:40
+
67:12
. +2
230:57
+1
202:09
+5
268:05
. . . . . . 5 953 15
IITU 8 (Mramornov, Mustafina, Tolebekov) +
21:04
+1
55:48
. -1 +
225:24
+12
291:08
. . . . . +2
230:25
5 1122 16
SDU 1 (Mametov, Prokopyev, Tibeyev) +
12:50
+
34:12
. -1 +2
133:50
+4
163:06
. . . . . . 4 462 17
NU 0 (Akzholov, Islam, Sagyndykov) +
48:34
+
73:20
. -2 +1
172:33
+1
130:10
. . . . . . 4 463 18
IITU 6 (Kenzheev, Kushibar, Tlegen) +
21:34
+1
63:26
. -3 +1
187:04
+
152:59
. . . . . -1 4 463 18
Kazakh-British TU 6 (Amanov, Dyussenaliyev, Odilzoda) +
42:10
+
90:04
. -1 +1
185:56
+2
152:39
. . . -5 . -24 4 529 20
Kazakh-British TU 11 (Rysbayeva, Zhalgasbayev, Zhondybayev) +1
82:12
+2
168:45
. -3 +
201:31
+
64:34
. . . . . . 4 575 21
KB MSU: Jusual (Maximets, Suvorova, Zhadikov) +1
30:25
+
83:23
. +
94:09
-3 +4
285:31
-1 . . . . . 4 592 22
SDU 4 (Akhmetov, Issembergenov, Turapbekov) +1
55:01
+
124:41
. . +
161:27
+5
139:03
. . . . . . 4 599 23
NU 2 (Serekov, Serikov, Zarlyk) +
19:49
+1
70:05
. -7 +
97:40
+10
227:27
. . . . . . 4 633 24
SDU 5 (Abilda, Madeniyat, Radolda) +1
33:51
+1
176:51
. +
286:34
+
120:17
-2 . . . . . . 4 655 25
Kazakh-British TU 10 (Kairbekov, Mikhalko, Nurmash) +
32:15
+1
167:36
. . +3
253:42
+2
135:32
. . . . . . 4 707 26
SDU 10 (Kulmyrza, Zhakenov, Zhienbay) +3
99:18
+
133:01
. -13 +
286:52
+
219:20
. . . . . . 4 797 27
IITU 4 (Frolov, Kurmangaliyev, Nurushev) +
41:40
+
24:16
. . +
129:27
-10 . . . . . . 3 194 28
Aktau SU #1 (Grishin, Orazaliyev, Sukhamberdiyev) +
22:56
+
109:19
. . +1
153:50
-7 . . . . . . 3 304 29
SDU 6 (Abdraimov, Almurzina, Shibikhanov) +1
88:24
+
71:38
. . +
174:07
-6 . . . . . . 3 353 30
Kostanay SU (Lim, Shimanskiy, Zhuravlevich) +4
51:55
+
180:05
. -10 +1
64:02
-6 . . . . . -2 3 395 31
EKSTU (Kurochkin, Skripnikova, Soltan) +
49:25
+
298:43
. -1 . +4
169:08
. . . . . . 3 596 32
Kazakh-British TU 12 (Aitpayeva, Orazbekov, Sufyanov) +2
18:24
+2
204:41
. -1 +4
258:36
-6 . . . . . . 3 640 33
SDU 3 (Batarayev, Nurgaziyev, Zhaksalikov) +
41:12
-2 . . +
191:07
+9
295:18
. . . . . . 3 707 34
Kazakh NU 6 (Alimbek, Kasym, Kulzhabai) +1
59:33
+
132:18
. . -14 -5 . . . . . . 2 211 35
Kazakh-British TU 17 +3
93:12
+1
56:30
. . . -5 . . . . . -1 2 229 36
Kazakh-British TU 14 (Idrisov, Myrzagalym, Nursadyk) +1
55:40
+2
171:13
. . -7 . . . . . . . 2 286 37
IITU ACCEPTED (Utemuratov, Dzantasov) +1
79:35
+
217:03
. . . . . . . . . . 2 316 38
Kazakh NU 13 +
49:54
-3 . . +2
231:05
. . . . . . . 2 320 39
Kazakh-British TU 5 (Izmailov, Mukhamejanov, Stamkulov) +4
52:39
+2
171:53
. . -3 -11 . . . . . . 2 343 40
NU 4 (Seitkali, Yassaui, Zhussip) +2
82:22
+
267:46
. . . . . . . . . . 2 389 41
IITU 7 (Nabiyev, Taishmanov, Zhasulan) +
69:56
+3
298:25
. . . -9 . . . . . . 2 427 42
SDU 7 (Khabirov, Sihymbekova, Yessenguzhinov) +2
166:31
-1 . . +
243:57
-1 . . . . . . 2 449 43
ENU 1: Innovation (Amandosov, Bayan, Sabirgaliyev) +4
156:25
. . +6
290:28
. . . . . . . . 2 646 44
ENU 8 (Amanbaev, Kabdysalyam, Mukhametkali) +11
178:03
+1
238:36
. . -2 . . . . . . . 2 656 45
Kazakh NU 9 (Abiltaev, Masyrov, Tokhanov) +
48:12
-6 . . . -6 . . . . . . 1 48 46
ENU inf2 (Khadjimuratov, Shutanov, Zabrodin) +
48:19
. . . -5 . . . . . . . 1 48 46
Kazakh NU 10 (Alpar, Esenkozha, Gaisin) +1
58:26
-1 . . . . . . . . . . 1 78 48
KazNTU 1 (Aidarov, Kazakov, Suleimen) +1
64:47
-2 . . . . . . . . . . 1 84 49
Kokshetau SU VTIS (Lyalikov, Sarsenbayev, Zimbitskiy) +
86:07
. . -5 -2 . . . . . . . 1 86 50
ENU 9 (Erzhan, Tykbylatova, Yakovlev) +
92:25
. . . . . . . . . . . 1 92 51
Taraz SU +
97:12
. . . -4 -2 . . . . . . 1 97 52
SDU 9 (Almukhametov, Kozhassayev, Naurzaliyev) +2
76:38
-4 . . . . . . . . . . 1 116 53
ENU inf3 (Iskakova, Mirsaatov, Yskak) +
133:57
-1 . . . . . . . . . . 1 133 54
SDU 8 (Arystanov, Askarov, Zhunisbekov) +3
74:23
-1 . . -9 . . . . . . . 1 134 55
Kazakh NU 1 (Bimukhanov, Salieva, Usan) +
143:42
. . . . . . . . . . . 1 143 56
ENU-Ray (Artem, Korotya, Nikita) +
145:51
. . . . . -2 . . . . . 1 145 57
ENU-Force (Andrey, Eldar, Utyuganov) +3
93:52
. . . -3 . . . . . . . 1 153 58
Kazakh-British TU 16 (Issimova, Kabylzhan, Tuleubay) +
167:04
. . . . -1 . . . . . -1 1 167 59
ENU 3: Duracell (Kornev, Yelaman, Zhunus) +1
155:38
. . . . -7 . . . . . . 1 175 60
RII (Dmitriy, Nikita, Vladimir) +2
157:57
. . . . . . . . . . . 1 197 61
Kazakh-British TU 8 (Abdybayev, Osipov, Yesbolganov) +4
125:39
-5 . . . . . . . . . . 1 205 62
ENU inf5 (Kuatbayeva, Mukatai, Sabyrov) +2
178:01
. -1 . . . . . . . . . 1 218 63
KGIU 1 (Kayupov, Koblov, Petkov) +
245:41
. . . -4 . . . . . . . 1 245 64
Zhangir khan ATU (Kuspangaliev, Shimbolatov, Zhumaev) +2
254:46
. . . . -2 . . . . . . 1 294 65
KEUK1 (Golubeva, Ler, Ushakov) +5
211:03
-2 . . . . . . . . . . 1 311 66
Kaz NU 11 (Nazanov, Kassinov, Sagat) +2
277:12
-1 . . . . . . . . . . 1 317 67
Kazakh-British TU 15 (Asylbek, Mambetov, Zhunisov) +3
288:28
. . . . -2 . . . . . . 1 348 68
KTU 1 (Eganberdiev, Meirbek, Serdaliev) +5
293:34
. . . . . . . . . . . 1 393 69
ENU 4: qwerty (Izbaskanov, Oleg, Rakhmatulla) +13
264:20
. . . . . . . . . . . 1 524 70
AUPET 1 (Chekmarev, Khalimova, Kurbskiy) . . . . . . . . . . . -1 0 0 71
AUPET 2 (Kaidolla, Mussatayeva, ) -2 . . . . . . . . . . . 0 0 71
ENU 2: Conrad (Satuov, Seitzhapbar, Taskaraev) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
ENU 4 (Kasymbekova, Kulymzhanova, Maksotov) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
ENU 5: Fereverto (Delmukhambetov, Golenko, Titova) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
ENU 5 jandos (Aset, Kalymbekov, Turdaliev) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
ENU 6 (Azhibaeva, Erezhep, Karagulova) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
ENU 7 (Abdramanov, Artykbai, Kenebayev) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
ENU inf1 (Saktagan, Utegenov, Uzgenbayeva) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
ENU inf4 (Meirhatov, Orazbayeva, Sandybaev) -4 . . . -2 . . . . . . . 0 0 71
ENU inf6 (Azimov, Erzhanova, Sultanbekov) -4 . . . -2 . . . . . . . 0 0 71
KSTU Researchers (Koishybaev, Petrichenko, Petrov) -6 . -1 . . . . . . . . . 0 0 71
KarSU (Chervotkina, Dryomov, Mukusheva) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
Kazakh-British TU BSS (Dauletbayev, Kuzhenov, Sydykov) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
Kazakh-British TU The Big Bang Theory (Idrisov, Myrzagalym, Nursadyk) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
KazNTU 2 (Bazhanov, Podkidysheva, Tolstov) -1 -1 . . . . . . -1 . . . 0 0 71
Kazakh NU 2 (Bekbaganbetov, Kenbayev, Seidualy) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
Kazakh NU 4 (Abizov, Kuntubaev, Ryabinin) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
Kazakh NU 5 (Galieva, Isabek, Maidanov) -3 . . . . . . . . . . . 0 0 71
Kazakh NU 8 (Baskakov, Dadashev-Jussupov, KazNU) -3 . . . . . . . . . . . 0 0 71
STU : KazATU S.Seifullin (Kakimzhanov, Kurmangojin, Zumatai) -2 . . . . . . . . . . . 0 0 71
Kostanay SU IiM (Maulenov, Mednikov, Shermanova) -2 . . . . . . . . . . . 0 0 71
KzSU (Aimahanov, Kim, Moldabekov) -7 . . . . . . . . . . . 0 0 71
NU 3 (Aimambetov, Akash, Massalim) -7 -2 . . . . . . . . . . 0 0 71
SKGU Team (Divissin, Sagimbaev, Smirnov) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
SKSU: Verity 1 (Kolomeitsev, Sabden, Sailauov) -1 . . . . . . . . . . . 0 0 71
SDU 5 (Abilda, Madenyat, Radolda) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
KBTU TV 14 (Idrisov, Nursadyk, Myrzagalym) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
SD4 (Akhmetov, Turapbekov, Issembergenov) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
KazNU 4 (Abizov,Kuntubaev,Rabinin) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
KazNAU Umit-KE (Amangaliyev, Jailibekova, Aidabosynov) . . . . . -1 . . . . . . 0 0 71
Kazakh NU (Kyzyrkhanov, Tuimeshov, Kakharman) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
KazNU MCM (Kasym, Kuldzabay, Alypbek) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
IITU 08 (Mustafina, Mramornov, Serikbossyn) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
KazNU co. (Nasyrov, Abiltaev, Tokhanov) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
UIB CoolTan (Tolrgen, Ogorodov, Begaliev) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
SDU 9 (Koghasaev, Almukhanbetov,Naurzaliev) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
SDU 10 (Kulmyrza, Sultan, Askar) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
SDU 8 (Dzunisbekov, Arystanov, Askarov) . . . . . . . . . . . . 0 0 71
KazNU Anonymons (Sabyrbaev, Serikbaev, Sagyngaliev) -6 . . . . . . . . . . . 0 0 71
Kazakh NU 12 -10 . . . . . . . . . . . 0 0 71
IITU 9 Accepted . . . . . . . . . . . . 0 0 71

Total runs 284 99 4 85 129 201 10 10 1 34 0 51
Accepted 71 41 1 19 34 28 0 0 0 6 0 5
Rejected 213 58 3 66 95 173 10 10 1 28 0 46