Итоговые результаты четвертьфинальных соревнований ACM 2016 Восточная Сибирь


Last success: 04:57:21, * Вне конкурса (Khakas TI SFU), problem F
Last Submit: 04:59:30, ISIT SFU 5 (Petrov, Mertsev, Assaulyanov), problem L

PlaceTeam nameA
30/63
B
1/14
C
30/39
D
0/32
E
26/31
F
25/38
G
2/34
H
0/1
I
3/23
J
4/33
K
3/7
L
16/160
TotalTimeDirtSEJumpIdle
1.
Buryat SU 2 (Sesegma, Guslyakov, Badagarov) (1)
+
0:22
+3
4:54
+
0:20
-
4
+
1:00
+2
1:47
-2
4:01 4
-
4
-
4
-
4
-
4
+3
2:24
681057%0.33424642146
2.
IMCS SFU 1: Last Hope (Durakov, Goncharik, Sukhikh) (2)
+
0:12
-
6
+
0:30
-
6
+
0:56
+1
0:45
-7
4:51 6
-
6
-7
3:33 6
-
6
-
6
+
1:35
526016%0.21Same24642148
3.
ISU IMEI 2 (Sosnerzh, Antonov, Chumachenko) (3)
+
0:13
-
6
+
0:19
-5
2:56 6
+
1:46
+
0:56
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
+2
0:39
527428%0.21624642263
4.
ISU IMEI 1 (Manich, Semenov, Latyshev)
+
0:13
-
6
+
0:19
-
6
+1
1:23
+
1:32
-
6
-
6
-1
2:54 6
-11
4:59 6
-
6
+1
0:42
529028%0.21624642140
5.
East-Siberian SUTM 1 (Timofeev, Bolsoboev, Zhigdorzhiev) (4)
+
0:36
-
6
+
0:11
-1
1:30 6
+
1:05
+
2:10
-4
4:54 6
-
6
-
6
-2
4:46 6
-
6
+3
1:18
538237%0.21624642146
6.
ISIT SFU 3 (Yovenko, Shapovalov, Samodelov) (5)
+
0:14
-5
4:54 6
+
0:31
-
6
+
2:18
+
1:13
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
+3
2:27
546537%0.21624642145
7.
ISIT SFU 7 (Levanyuk, Halturin, Gritsiv) (6)
+
0:09
-
6
+
0:31
-
6
+
2:20
+1
0:44
-
6
-
6
-
6
-4
4:59 6
-
6
+3
3:04
549144%0.21624642140
8.
East-Siberian SUTM 2 (Badaev, Veselov, Nadmitov)
+
0:51
-
6
+
0:10
-1
1:13 6
+
0:48
+
2:45
-3
4:37 6
-
6
-3
4:21 6
-
6
-1
4:38 6
+4
2:18
549444%0.21624642161
9.
ISIT SFU 2: NAIT (Zelenin, Platonov, Melnikov)
+
0:20
-
6
+
0:13
-
6
+
2:09
+
2:27
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
+3
3:51
560237%0.21624642208
10.
Buryat SU 1 (Filippov, Bykova, Maltsev) (7)
+
0:10
-
16
+
0:14
-
16
+
0:58
+1
1:28
-7
4:48 16
-
16
-1
1:37 16
-3
4:41 16
-
16
-18
4:55 16
419220%0.13Same24642144
11.
BSUoel (Savin, Fontosh, Golyandin) (8)
+
0:19
-
16
+
0:39
-
16
+
1:43
+1
2:29
-2
4:27 16
-
16
-
16
-
16
-
16
-7
4:58 16
433220%0.131624642141
12.
ISIT SFU 1 (Vagner, Spiridonov, Nikonirov)
+1
0:29
-
16
+
0:12
-4
3:52 16
+
1:02
+
3:39
-2
2:48 16
-
16
-
16
-
16
-
16
-9
4:57 16
434420%0.131624642142
13.
Irkutsk STU (Fefelov, Skorobogatov, Chekan) (9)
+
0:10
-
16
+
0:17
-1
3:40 16
+
1:20
-
16
-
16
-
16
-1
3:15 16
-
16
-
16
+5
4:17
446655%0.201624642182
14.
KhSU1 (Dron, Zemlyanikin, Tumoyakov) (10)
+
0:25
-
16
+
0:50
-
16
+
2:24
+1
3:58
-
16
-
16
-
16
-
16
-
16
-5
4:55 16
447920%0.131624642144
15.
ISIT SFU 4: WardRuna (Zaytsev, Shilov, Andreyanov)
+
0:11
-
16
+1
0:36
-2
1:52 16
+
4:32
+
4:16
-
16
-
16
-
16
-
16
-
16
-7
3:33 16
459620%0.131624642167
16.
KhSU2 (Popov, Naletov, Bagaev)
+3
1:41
-
16
+
1:47
-
16
+
3:17
+1
4:29
-
16
-
16
-
16
-
16
-
16
-11
4:59 16
475550%0.131624642141
17.
ISIT SFU 6 (Okishev, Skripkin, Postovalova)
+1
0:21
-
25
+
0:38
-
25
+1
2:11
-
25
-
25
-
25
-
25
-
25
-
25
-15
4:52 25
323140%0.10Same24642147
18.
ISIT SFU 5 (Petrov, Mertsev, Assaulyanov)
+
0:42
-4
3:00 25
+1
1:20
-
25
+2
3:55
-1
3:06 25
-
25
-
25
-
25
-
25
-
25
-4
4:59 25
341950%0.102524642140
19.
United SFU (Simonov, Ryabikin, Maruschak) (11)
+2
2:01
-
28
-
28
-
28
-
28
+
3:13
-
28
-
28
-
28
-
28
-
28
-
28
235550%0.14Same24642246
20.
Krasnoyarsk SPedU (Strelnikova, Stankovskii, Gilyazov) (12)
+4
3:38
-
28
+
1:38
-
28
-
28
-
28
-
28
-
28
-
28
-
28
-
28
-17
4:28 28
239666%0.062824642171
21.
Transbaikal State University (Lomov, Perfiliev, Baklanov) (13)
+3
0:29
-
28
+4
4:09
-17
4:50 28
-1
4:45 28
-
28
-
28
-1
4:58 28
-
28
-
28
-
28
-
28
241877%0.062824642141
22.
Khakas TI SFU (Gorbik, Maynagashev, Strogiy) (14)
-3
4:51 31
-
31
+1
2:53
-
31
-
31
-
31
-
31
-
31
-
31
-
31
-
31
-
31
119350%0.06Same24642148
23.
IUBPE (Kuzmenko, Vetlugin, Nechkin)
-2
2:02 32
-
32
-
32
-
32
-
32
-
32
-
32
-
32
-
32
-
32
-
32
-
32
000%0.00Same24642317
Submits sent:63143932313834123337160475
Accepted:30
(47%)
1
(7%)
30
(76%)
0
(0%)
26
(83%)
25
(65%)
2
(5%)
0
(0%)
3
(13%)
4
(12%)
3
(42%)
16
(10%)
140
(29%)
Dirt:28
(48%)
3
(75%)
9
(23%)
0
(0%)
4
(13%)
12
(32%)
5
(71%)
0
(0%)
2
(40%)
1
(20%)
3
(50%)
50
(75%)
117
(45%)