Летние сборы Бобры-2017 (06.08.2017 - 15.08.2017)


Прошло: 9150 минут
status: over

runs: 1627, accepted: 518
last success: AltSTU 1 (Ананьев, Ложкина, Фаст), 09G, 9149
Команда
00A
00B
00C
00D
00E
00F
00G
00H
01A
01B
01C
01D
01E
01F
01G
01H
01I
01J
01K
01L
01M
02A
02B
02C
02D
02E
02F
02G
02H
02I
02J
02K
02L
03A
03B
03C
03D
03E
03F
03G
03H
03I
03J
03K
03L
04A
04B
04C
04D
04E
04F
04G
04H
04I
04J
04K
04L
04M
06A
06B
06C
06D
06E
06F
06G
06H
06I
06J
06K
06L
07A
07B
07C
07D
07E
07F
07G
07H
07I
07J
07K
08A
08B
08C
08D
08E
08F
08G
08H
08I
08J
08K
08L
08M
08N
09A
09B
09C
09D
09E
09F
09G
09H
Решено
Время
1 Judge +
0 мин
+
0 мин
+
0 мин
+
0 мин
+
0 мин
+
0 мин
+
0 мин
+
0 мин
+
1000 мин
+
1000 мин
+
1000 мин
+
1000 мин
+
1000 мин
+
1000 мин
+1
1000 мин
+
1000 мин
+
1000 мин
+
1000 мин
+
1000 мин
+
1000 мин
+
1000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+
2000 мин
+1
3000 мин
+
3000 мин
+
3000 мин
+
3000 мин
+
3000 мин
+
3000 мин
+
3000 мин
+
3000 мин
+
3000 мин
+
3000 мин
+
3000 мин
+
3000 мин
+
4116 мин
+
4117 мин
+
4119 мин
+1
4129 мин
+
4162 мин
+
4165 мин
+
4137 мин
+
4139 мин
+
4145 мин
+
4147 мин
+
4149 мин
+
4150 мин
+
4151 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+
6000 мин
+1
7000 мин
+
7000 мин
+
7000 мин
+
7000 мин
+
7000 мин
+
7000 мин
+
7000 мин
+
7000 мин
+
7000 мин
+
7000 мин
+
7000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
8000 мин
+
9000 мин
+
9000 мин
+
9000 мин
+
9000 мин
+
9000 мин
+
9000 мин
+
9000 мин
+
9000 мин
103 459906
2 AltSTU 1 (Ананьев, Ложкина, Фаст) +1
54 мин
+4
280 мин
+
15 мин
+2
133 мин
+4
1308 мин
+3
1270 мин
+
1270 мин
+23
321 мин
+
1011 мин
+4
1324 мин
+
1027 мин
+
1057 мин
+1
1126 мин
+1
1069 мин
+
1095 мин
+4
1320 мин
+
1058 мин
+
1012 мин
+
1211 мин
+2
1335 мин
+
1004 мин
+
2017 мин
+
3368 мин
+1
3438 мин
. +2
2351 мин
+1
2133 мин
+
2166 мин
+5
2058 мин
+1
2232 мин
+8
2387 мин
. +8
3570 мин
+
3006 мин
+
3033 мин
+1
3021 мин
+
3056 мин
. +4
3135 мин
+17
3401 мин
. . . +
3010 мин
+
3054 мин
+
4048 мин
. +1
4610 мин
. . +3
4162 мин
. +2
6495 мин
. -1
 
+
4190 мин
+2
4418 мин
+
5474 мин
+
6005 мин
+1
6079 мин
+7
6137 мин
+
6015 мин
+
6596 мин
+2
6078 мин
-3
 
+5
6451 мин
+1
6416 мин
-4
 
+
6467 мин
+2
6639 мин
. +3
7187 мин
+2
7347 мин
+2
7027 мин
. . +3
7048 мин
-1
 
. +1
7009 мин
+
7100 мин
+3
8398 мин
+
8098 мин
-3
 
+
8073 мин
+
8062 мин
+
8005 мин
+
8026 мин
+
8041 мин
+
8041 мин
+
8032 мин
+6
8183 мин
+
8014 мин
+
8022 мин
+
8005 мин
+
9008 мин
+
9019 мин
+2
9088 мин
+8
9114 мин
+
9029 мин
+1
9019 мин
+4
9149 мин
+3
9129 мин
83 389509
3 SibSUTIS 1 (Чердаков, Плетюхин) +2
24 мин
+2
2380 мин
+
32 мин
+11
1621 мин
-1
 
+1
1444 мин
+
8523 мин
+11
1596 мин
+4
1045 мин
. +
1019 мин
+2
1211 мин
+1
1347 мин
+11
1154 мин
+1
2452 мин
+4
2603 мин
+
1220 мин
+
1025 мин
. . +1
1010 мин
+1
2025 мин
+1
5158 мин
. . . +4
2635 мин
+2
8599 мин
+4
2305 мин
. . . +28
4374 мин
+
3012 мин
+5
3145 мин
+1
3028 мин
+
3075 мин
. -3
 
+14
3402 мин
. . . +
3033 мин
+2
3197 мин
+
4189 мин
. . . . +
8631 мин
. . . . . . . +
6155 мин
+4
6220 мин
+2
6209 мин
+
6161 мин
. . . . . . . . +4
7276 мин
. +1
8506 мин
+5
8447 мин
+2
8555 мин
+3
8641 мин
+5
7173 мин
. . +
7107 мин
. . +4
8273 мин
. +1
8283 мин
+1
8054 мин
+1
8009 мин
+1
8017 мин
+1
8044 мин
+
8071 мин
+
8106 мин
+1
8363 мин
+1
8030 мин
+1
8058 мин
+
8015 мин
+
9025 мин
+
9051 мин
. +3
9115 мин
+
9028 мин
+
9022 мин
+
9135 мин
. 61 324743
4 SibSUTIS 2 (Мингазеев, Болдаков, Комаревцев) +2
264 мин
+
3552 мин
+
28 мин
+4
1607 мин
. +1
3362 мин
+2
2530 мин
+11
2533 мин
+1
1036 мин
-5
 
+2
1025 мин
+6
1169 мин
+43
1528 мин
+3
1083 мин
+13
5662 мин
+1
3585 мин
+4
1337 мин
+1
1024 мин
. . +
1004 мин
+
2031 мин
+
5156 мин
. . -13
 
+6
2413 мин
. +15
2460 мин
. +
5427 мин
. . +
3012 мин
+5
3154 мин
+
3006 мин
+2
3095 мин
. . +20
3552 мин
. . . +
3046 мин
+1
3285 мин
+3
4198 мин
. . . . +7
6451 мин
. . . . . . . +
6022 мин
+
6137 мин
+
6070 мин
+2
6110 мин
. . . . . . . +2
8454 мин
+1
8433 мин
. +3
7409 мин
+1
7148 мин
+2
8449 мин
+1
7508 мин
+1
7083 мин
. . +2
7021 мин
. . +3
8284 мин
. +
8296 мин
+
8159 мин
+1
8017 мин
+2
8042 мин
+2
8058 мин
+
8196 мин
+
8190 мин
+
8364 мин
+3
8122 мин
+5
8234 мин
+
8122 мин
+
9009 мин
+
9058 мин
. +7
9143 мин
+
9035 мин
+3
9065 мин
. -3
 
60 315733
5 AltSTU 2 (Козлов, Данилин, Бабушкин) +
104 мин
+
1410 мин
+4
164 мин
+5
300 мин
. . +2
4614 мин
+4
1357 мин
+2
1042 мин
. +10
1245 мин
+
1112 мин
+2
1308 мин
+1
1063 мин
+5
1369 мин
+1
4628 мин
+
1173 мин
+1
1022 мин
. . +
1009 мин
+
2027 мин
+1
3456 мин
. . . +10
2272 мин
+1
2250 мин
+8
2159 мин
. +3
3442 мин
. . +
3012 мин
+2
3079 мин
+
3023 мин
+3
3160 мин
. . . . . . +3
3059 мин
+
4387 мин
+2
4141 мин
. . . . +1
4280 мин
. . . . . . . +
6013 мин
+
6058 мин
+
6204 мин
+
6078 мин
. +
6401 мин
. . +1
7417 мин
. . . . . +1
7575 мин
+
7396 мин
. . +14
7314 мин
. . +
7048 мин
. . +2
8208 мин
. +3
8307 мин
+1
8106 мин
+
8004 мин
+
8035 мин
+2
8117 мин
+1
8120 мин
+
8066 мин
+4
8368 мин
+
8040 мин
+
8079 мин
+
8066 мин
+
9021 мин
+
9069 мин
+2
9148 мин
. +
9044 мин
+1
9064 мин
. . 57 279093
6 ТПУ (Бабичев, Чурсина, Мнацаканян) +1
165 мин
+
1356 мин
+
33 мин
+3
152 мин
. +
1427 мин
+
6308 мин
+7
289 мин
+1
1039 мин
. +1
1066 мин
+
1062 мин
+2
1155 мин
+
1122 мин
+10
6347 мин
-2
 
+1
5607 мин
+
1025 мин
. . +
1014 мин
+
2111 мин
+2
3590 мин
. . . +1
2059 мин
+3
5609 мин
+11
2310 мин
. . . . +
3014 мин
+1
3099 мин
+
3016 мин
+
3127 мин
. . +9
3223 мин
. . . +
3057 мин
+9
3640 мин
+
4209 мин
. . . . -3
 
. . . . -5
 
. . +1
6030 мин
+
6191 мин
+3
6177 мин
+1
6124 мин
. . -3
 
. +
6434 мин
. +
8660 мин
+4
7620 мин
. . . +11
8635 мин
. +14
7579 мин
+5
7056 мин
. . +4
7078 мин
. . +3
8633 мин
. +1
8295 мин
+
8038 мин
+
8008 мин
+
8020 мин
+1
8039 мин
+
8130 мин
+2
8167 мин
+3
8659 мин
+2
8104 мин
+4
8132 мин
+2
8055 мин
+
9036 мин
+
9028 мин
. +3
9127 мин
+
9012 мин
+1
9052 мин
-2
 
. 57 294890
7 AltSTU 3 (Козлов, Русаков) + NSU (Козлов) +11
2630 мин
. +
157 мин
+4
1417 мин
. . . -7
 
+9
1103 мин
. +19
2478 мин
+1
1263 мин
. -5
 
. +2
6372 мин
. +
1051 мин
. . +
1020 мин
+
2048 мин
. . . . +7
2526 мин
. +7
2204 мин
-1
 
-7
 
. . +
3027 мин
+
3122 мин
+
3018 мин
+8
5116 мин
. -1
 
-17
 
. . . +
3049 мин
+
4643 мин
+8
5043 мин
. . . . +2
4222 мин
. . . . . . . +5
6051 мин
+
6181 мин
+8
6240 мин
+
6100 мин
. . -1
 
. -1
 
. . . -6
 
. . +7
7290 мин
. . +3
7162 мин
. . +2
7040 мин
. . -10
 
. . +3
8186 мин
+
8019 мин
+1
8050 мин
+1
8101 мин
+
8289 мин
+
8204 мин
+5
8570 мин
+2
8118 мин
+3
8093 мин
+4
8155 мин
+
9080 мин
-1
 
-4
 
. +
9050 мин
+3
9093 мин
. . 40 213081
8 SibSUTI0 -2
 
+6
1323 мин
+2
197 мин
. . . . -12
 
+
1036 мин
. +
1014 мин
+1
1159 мин
+2
1085 мин
+3
1211 мин
. . +4
1322 мин
+
1044 мин
-1
 
. +
1022 мин
+
2012 мин
-1
 
. . +10
3333 мин
+15
2524 мин
. +14
3308 мин
. . . . +
3014 мин
+
3061 мин
+
3021 мин
+
3062 мин
. +
3187 мин
+2
3148 мин
. . . +
3036 мин
+1
3230 мин
+2
4233 мин
. +5
5045 мин
. . . . . . . . . . +
6064 мин
+
6138 мин
+
6044 мин
+
6098 мин
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 81311
9 Novosibirsk SU 1 (Козлов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 000A
00B
00C
00D
00E
00F
00G
00H
01A
01B
01C
01D
01E
01F
01G
01H
01I
01J
01K
01L
01M
02A
02B
02C
02D
02E
02F
02G
02H
02I
02J
02K
02L
03A
03B
03C
03D
03E
03F
03G
03H
03I
03J
03K
03L
04A
04B
04C
04D
04E
04F
04G
04H
04I
04J
04K
04L
04M
06A
06B
06C
06D
06E
06F
06G
06H
06I
06J
06K
06L
07A
07B
07C
07D
07E
07F
07G
07H
07I
07J
07K
08A
08B
08C
08D
08E
08F
08G
08H
08I
08J
08K
08L
08M
08N
09A
09B
09C
09D
09E
09F
09G
09H
Total runs351917387101082301240256032362017103491111423154117242513911231021111852111122251922221412742151328113587763131761333722413216252841112141114892816201377112671698
Accepted7788256692810976688228862161058251388881362118981312612112228888231242354367348117226167127777887776357732
Rejected281293055476211032155125301492121352125446642200363152130879000313170610160201520752031275340813372641833219032235524712208136018210966

Последнее обновление: 16:46